бр. 17, 9.05-8.11.2013

Големата и МалАта България Спомените на един пилот, разказва Славейко Янакиев

        Пре-пре дедо ми Новко е бил айдутин. Освобождението го заварило изключително богат! Истинскио ми дедо се казвал Симеон. Имал четири братя и четири сестри. Заедно с най-възрастния брат (Янаки) и с брат си Димитър е бил ръкоположен за свещеник.
         Отец Димитър се преселил у с. Бързия. Неговио син, Константин, по-известен като Коне, също бил ръкоположен. От другите братя, Кирил станал учител по литература, а Петър агроном. Сите сестри ошли у Софиийското полье. Две у Балша, една у Житен и една у Маслово. Деда Симеон се куртолисал, кога татко ми немал още  и годинка. Осиновил го чичо му Янаки. Янаки Георгиев Новков, наричаха ,,ГОЛЕМАТА БЪЛГАРИЯ”. Преди повече от 100г. се е разпопил, за да вземе участие у всички войни и за да се бори за българските интереси. След войните става учител и училищен инспектор за цела Северозападна България до пеисионирането си.
         Нас, неговите потомци ни наричаа – „Малката България”. Баща ми е бил пилот, ние,трима братя, също. Малио брат - Божидар е роден у София. Гаврил и я у Дръмша. Независимо от всичко Дръмша ще си остане всичкото за мен! Там са погребани дядовците и бабите ми, родителите, два братя, там сакам да бъдем я до них.
Спомени на Славейко Янакиев

J Дръмшенски случки: Бабо, дека е САВЕТА?
Баба Тодора, на Миче майка му се връщала от бунаро. Сретнала непознати ора и я пита дека е общината, ама кажат: - Бабо, къде е съвета?
Ама баба Тодора не знае съвета, она си е свикнала общината. Съвета, Савета за нея си е баба Тута или баба Елисавета.
- Ааа, епа баба ти Савета е ейй у оная къща те.
- Ама не, бабо, общината търсиме ния. (По Разказ на Лика Колева)
Разните животни у дръмшенскио фолклор
Змия Да видиш змия не е на харно. Ако не е на лошо, значи че нещо лошо че стае. Показва нещастие. Една жена нашла змия змия у съндъчето, дека си чували парите и по същото време умрел един от синовете ю.
Мравки – Мравките по дръмшенски им викааме брабинци. Брабинците са много трудолябиви.
Орли – Орлите казват да живеят по едно 300 години
Пчели– Барабар со брабинците и они са много работливи, дори са по-работни.  
Пиле – Птиците на дръмшенски им викаме пилета. Герекаро, грабливо пиле, петело, бъзливо пиле ... Що да ви кажеме за пилетата... На Божич (Бъдни вечер), кога одили коледарите, одат от къща на къща и ока (казват) „пили, пиле шарено, по село одило у къта носило”. Значи яйцата да ги снася дома! За пилетата баба Роза Велинова разправя „на пилето кокалите, като се свари не требе да са черни. Едно време не беа црни. Сега пилетата не са убави и кокалите им са черни.
Пилотска поезия
„Мисли летешки, в рима,/непреодолима...” – поезия и опити на Славейко Янакиев

МЕЧТИ
Каквото и да напиша,
то отлита, отминава,
на новото път дава.
Това не е пътя на интереса –
Това е пътят на прогреса.
Живей ти занапред
и гледай, ама само напред.
Гледаш ли ти само напред,
ще видиш неща, що би желал
и за които си мечтал.
Мечти щастливи, мечти живи.
Мечти осъществени и оживени.
Който живее без мечти - не ще да оцелее...
Той просто не живее.
 
СМИСЪЛ
Смисълът на живота
е в стойността на нещата.
Да виждаш красотата
в зеленината, цветята, тревата,
на небето и морето – синевата,
невинността на децата.
Дете, или ако дърво създадеш
на света, много ще дадеш.
Давайки, не вземаш.
Не да отнемаш.
И тогава живота ти дава, що заслужаваш.
Щом искаш и можеш да даваш !!!
                             -
Мечтая да създам и да напиша Песен.
От това живота ни не ще да стане по-лесен,
но поне ще се възроди оптимизма,
разбира се, но не и в комунизма.
 
За това, що става в сегашната ни Държава,
просто загубих реална представа.
Толкова е лесно да се предадеш.
Много по-важно е да успееш
на другите да дадеш.
Дай, макар и много малко,
но ако се стискаш,
ще да е жалко.

1 коментар:

Равнополската Печатница y Дръмша каза...

Честит Св. Архангел Михаил, Дръмшани! Векове наред този светец е бил покровител на Дръмша и съборо се е празнувал на неговио празник.