Чети веснико и у интернет: http://dramshenskagordost.blogspot.com/

Бележка: У тетоя весник те се пресъздава наречието от Дръмша по възможно най-старио изговор на диалекто.


Традиции у Дръмша

Не си оставяй бъднико и си кади къщата!

24 дек. Божич – това йе ден`о преди Коледа, още му викат Бъдни вечер. Жените стават рано и почват да готва къщата за празнико. Варат боб, ошафец и се нечетен брой постни ястия. Меси се содена питка с пара за здраве и лебове. Тие обредни лебове могат да бъдат за кътата, за воловете, за свините и въобще за кой що гледа. На лебо за къщата прават едно куче, та да я пази. На волскио че турат едно волче, па на свинскио свинче. Днешно време ако гледаш щраус и щраус мое да нарисуеш. До девет хлеба, па и повече се йе пекло. Не се слага млеко у тестото, защо йе посна вечер, пости се!Права и тиквеник още и зел`ник има на паралик`ата. Вечерто на землята слага сено, оти Исус се йе у плевня родил. Мого йе важно да си си дома на Бъдни вечер. Требе да си пазиш бъднико. Не йе убаво да не си дома. пръво стопанино оди около къщата с питката и гони самовилите, па после я кади. Писали са едно време, че от тамяно му се пръснал на гяволо трбухо. Затова йе важно да се окади къщата. Кога седна около параликята, стопанино дели орехите, содената питка и се веселат. Децата спа после врху сламата. На 25 дек. Коледа йе вече бабата маже децата с мед и чесън зад ушите да ги не фащат болести, връзват венчета от сламата по дрветата да са плодовити. Тргват коледарите, па ги дарява со колачита. Кучета лаят, петли пеят децата се радват.

Да те сурофискат, да си здрав!

Сега момчетата чекат новата година Сурва на 1 ян. нов стил . Сега че се саберат на групи сурофискари, че си зема едно магаре да им носи даровете. Това магаре йе момче, кое се прави на куцо, вика и пъшка за да го подкова. Затова сабира парички сурофискарите. Сурофисканьето йе важно да сме здрави през годината. Суровачката йе дреново, от дрен здраво дрво. На Васильовден пак 1 ян. още пукат дренови пъпки на печката за здраве. На 6 ян йе Йордановден, брка кой плати у котело да извади крсто. Тека йе било едно време, кога са одили у черквата у Чибаовци. На 7 ян. Водици пък са ладували момлячетието. Слагало се белек у едно котле, та после гадаят, коя за кое мажкарче че се ожени. 8 ян йе Бабинден, празнуват, тия къде са бабували акушер-гинеколожките. На 21 ян. Атанасовден викат Атанас гилди и я гилди, дошло им йе времето на старите ора да мра.

Дръмша по книгите

из “История на Българите, потребност от нов подход, преоценки (сборник) І ч. , Петко Колев, Димитър М. Димитров, ТанНакРа, С., 1998

...

От старинен прабъл-гарски поизход са и име-на като Бисерча, Кюле-вча, Сатовча, Невша, Дръмша, завършващи с особените източни суфи-кси ЧА и ША, характер-ни за Памир и Хиндукуш.

...

Едно време йе така било ....

И до ден днешен казват «Кошаревски свидетел». Това не значи непременно л`ъжесвидетел. Тийе били турци, кошаревчаньето и турски кадий им вервали. Затетова е останало «Кошаревски свидетел».

И з р а с л а е дива гора,

Излезнали диви хора,

Засвирила дива свирка,

Запеяли дива песен,

Заиграли диво хоро,

Издумали дива дума!

Стари народни песни от с. Дръмша, Софийско събрани и наредени от свещ. Александър Гълъбов, С. 1937 г.

с разрешение на роднините

Кръстeве че изнасят: Кръстеве през зимата у Дръмша се не изнася


Дръмшенски приказки Дръмшенски шевици

Лесицата и дедото

Един старец рекъл на бабичката:

- Я че наловим риба.

Кога се връща гледа на една лесица умрела на пъто. Ударил я и хвърлил у колата, та си подкарал кобилата. По пъто лесицата рипнала от колата и си зела рибата.Стигнал до`ма и ока бабичката:

- Ем риба, ем кожух ти носим!

Иде бабичката, видела и му каза`ла:

- Да беше имал късмет чеше да станеш на селото кмет!

Те така требе да бъде!

Знаял ли си ?

У съседното с. Искрец, санаториумо за туберкулозни съществува от 1908 г., по идея на цар Фердинанд І, а у дворо се намира Искр. манастир со един-ствената шестоъгълна кръщелница на Балканскио полуостров

Издава Равнополската Печатница, Дръмша.Основ. и глав. ред.: Кр-Дж.-Иг. Рав.- Дийн. Контакти: vestidramshenski@gmail.com, или тел. 02:\958 33 75 Новини може да оставяте у пощата, адресирани до ДРЪМШЕНСКА

ГОРДОС или по имейла

разкзал: Евлоги Нетов Народна риза от Дръмша,

Няма коментари: