бр.7 издава Равнополската печатница, Дръмша 22.III-22.VI.2010

Разпространява се у селото и у пощата.

Бележка: У тетоя весник те се пресъздава наречието от Дръмша по възможно най-старио изговор на диалекто.

Църковен календар: 22 март - Днеска Господ забива и запалва четиресе и четри главници у землята и времето става по-убаво. 25 март/7 април – Бл’аговец – На предишнийо ден се обикаля около къщата и се вика: Бегайте змий и гущеру утре йе Бл’аговец. 29 март – 3 април – Завална / Велика неделя – у тая седмица едно време нищо не ручали и затетова завална. Не требва да се работи тая седмица, оти Исус се йе мъчил. На луда среда едно време момците задевали момите, а на велики четварток йе големото боядисван’е на яйца. Велики петок разпнали Христа. На велика сабота се работи и се стега сичко за Великдено. 4 април йе тая година Великдено, едно време на първио ден са одели като щури и алтави на съборо у Чибаовци. На понеделнико йе имало и у Дръмша събор. След завална иде Томина неделя. На 6 май – Герг’овден адето йе да се руча погача, безсóлено сирене, варена царевица и печено агне, пълнено сос ориз и дреболии. Важно било да гледа йагнето кръсто, кога го занесат до кръсто на св. Г’орги.

Народни песни от Дръмша:


Либили се Стоян и Радуна
Либили се Стоян и Радуна,
Проклета е стоянова майка,
та му годи мома от далеко,
от далеко през църното море
Събрала му китени сватове,
па тръгнали пътом да да пътуят,
Па минали през пол`е широко,
Па настали през гора зелена
Проговори Стоян, Младоженя:
-Простете ми кума и старокья
Забравих пръстен борманлия
да се върнем на мой дворове
да си вземем пръстен заменовник
Простили му кума и старокя,
повърна се Стоян младоженя,
Па не иде на негови двори,
Нел иде радунини двори
Па си Стоян Радуни говори:
-Е Радуно, моя прилико,
Я си вземи две стовни шарени,
Га донеси студена водица,
па си тури иля и пабиля,
Ега би ни двата утровила,
Ега би ни на едно копали.
А Радуна на Стоян говори:
-Е Стояне, моя прилико
Я си бръкни у свилни джепове,
та извади това влашко ножле,
та убоди и тебе и мене,
Тогай че ни заедно закопат,
Бръкна Стоян у свилни джепове,
извадил е това влашко ножле,
убоде Стоян и Радуна,
Проклета е Стоянова макья,
Стоян копа горе над селото,
а Радуна доле под селото.
На гробища зелен бор израсло.
Проклета е Стоянова макья,
Заран, вечер на гробища иде,
Заран, вечер жешка вода носи,
та полива два зелени бора,
Ега би си бора посънали,
Заран, вечер Радунина макья,
Заран, вечер на гробища иде,
И си носи студена водица,
да полива два зелени бора,
Ега би се бора привънали,
Църна земя от жал продумала:
-Е Радуно, е моя прилико,
пущай корен по църната земя,
Ега би се корени уплели,
Вишин виши дърво на високо,
Ега би се с върове ставили,
Тогава се с коренье уплели,
Тогава се с връхове ставили.


Тази песен е извадена от книгата: СТАРИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ С. ДРЪМША,СОФИЙСКО събрани и наредени от СВЕЩ.АЛЕКСАНДЪР

ГЪЛЪБОВ, С. 1937 год.

Писма от читатели /Малко речничé/:

Много Благодариме на Илиян Александров, кой се престраши да ни изпрати некой думи, кои йе чувал у Дръмша. Ако некой друг се сети да ни ги прати на vestidramshenski@gmail.com или да се обади на главнийо редактор на тел. 02/958 33 75.

Ето някои думи които си спомням

от детсвото си прекарано в летните месеци при баба ми в Дръмша.

бара – рекичка, найден – намерен, тетка – леля, тетинчо – чичо, лиосветно – ненормално, бунар – кладенец, пуганец – плъх, кюмур – въглища, одая – стая,

спусница - някакво помещение, но не помня точно какво [на калкан прилепено до къщата помещение подобно на килер], камик – камък.

Поздрави Илиян

В н и м а н и е

Събира се Дръмшенскиo Музей!

С помощта на кметскио намесник – Тодор Колев, по инициатива на нашио весник че се прави МУЗЕИ НА СТАРА ДРЪМША. Ако имате разни старини: аби, рала, носии, станове и сичко, дека се сетите обадете се на главнио редактор на телефон: 02/958 33 75 (ако го нема оставете съобщение) , пратете му е-маил на vestidramshenski@gmail.com или говорете лично с кметскио намесник или главнио редактор.

Кръстове че изнасят:

На 6 май – Курбани на кръсто при църквата – Герг’овден

На 9 май Св. Николай Летни – Долáн маала.

На 23 май Св. Кирил и Методий - Поповите

Някои особености на Дръмшенския правопис:

1. Обратната въпросителна:

¿Оти се изнася крс? – Защо се изнася кръст?

Оти се изнася крс. – Защото се изнася кръст.

2. Знак за мекост – Товае малка чертичка отдясно на някои съгласни:н’,к’,л’,с’ .

Издава Равнополската Печатница, Дръмша.Основ. и глав. ред.: Кр-Дж.-Иг. Рав.- Дийн.Контакти: vestidramshenski@gmail.com, или тел. 02:\958 33 75 Новини може да оставяте у пощата, адресирани до ДРЪМШЕНСКА ГОРДОС

1 коментар:

Равнополската Печатница y Дръмша каза...

Нещф се обърка у оформлението..., абе народе оти не оставяте коментари у нашийо блог? Работете по въпросо!