бр.6 издава Равнополската печатница, Дръмша 28.ХІІ.2009-22.ІІI.2010 Бележка: У тетоя весник те се пресъздава наречието от Дръмша по възможно най-старио изговор на диалекто.

Нашио вестник ви желае щастлива и здрава Нова Година!

Кога Свето виде ДРЪМША . . .
Репортаж за Дръмша на Божич по БНТ

На 24. декември по пръви канал, у 20 часа 11 минути, се излъчи репортажо – ТРАДИЦИИТЕ СА ЖИВИ от Надя Василева и нойнио екип. За що беше тетоа репортаж ли? Тоя репортаж беше за Дръмша. Репортерката сама не знае как попаднала на сайто на нашето село, дека научила за ДРЪМШЕНСКИТЕ КРЪСТЕВЕ. Она се учудила много и разбрала за нашио главен редактор и бая се узорила до като го намери. Важното йе, че пошла у Дръмша и Любо Поповио ю показал неколко кръстеве. Освен това провела и интервюта и со други Дръмшани. Целио репортаж може да го видите тука, на сайто на БНТ:http://bnt.bg/bg/news/view/20188/rodova_pamet

Н А Р О Д Н И П Е С Н И ОТ ДРЪМША

Ш а р е н к о н` с е п р о д а в а
-Пред слънце се шарен кон продава
Продава го була удовица,
Продава го три недели дена.
За сокала три иляди лева.
Никой нема пари да го плати,
Никой нема човек да го язди.
Наело се дете сираченце.
Ама нема пари да го плати
-Яхни коня дете сираченце,
Та го карай три недели дена,
Що спечелиш коня да си платиш.
Бутна коня по друм по раздруми,
Та отиде на цареви двори,
Назърнала царевата черка,
Назърнала на бели пенжери.
Съгледала дете сираченце,
Па на дете лепо изговаря:
-Стави коня дете сираченце,
Яла овам нещо да ти кажем,
Цар, царица у църква очели,
Я съм дома сама останала.
- Я не можем коня да оставим,
Пазарих го три недели дена,
да го платим три иляди лева,
язе немам пари да го платим!
Я мома му лепо изговаря
- Язе имам зелена долама,
на долама до три девет джепа,
От един джеп коня че си платиш,
А други джеп двори да наградиш,
и трети джеп вода да извадиш,
А ония да пиеш, да ручаш.
Цар, царица от църкви дойдоха.
У палати дете ка видоха,
Дете сираченце юначенце,
че яздило коня шарколия,
Цар, царица чудом почудиха:
-Какво може коня да си язди?
И тогава него си земаха,
За мила черка него си венчаха,
Шарколия коня изплатиха.
Тази песен е извадена от книгата:
СТАРИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ С. ДРЪМША,
СОФИЙСКО събрани и наредени от СВЕЩ.АЛЕКСАНДЪР
ГЪЛЪБОВ, С. 1937 год.
В н и м а н и е
Събира се
Дръмшенскиo Музей!
С помощта на кметскио намесник – Тодор Колев, по инициатива на нашио весник че се прави МУЗЕИ НА СТАРА ДРЪМША. Ако имате разни старини: аби, рала, носии, станове и сичко, дека се сетите обадете се на главнио редактор на телефон: 02/958 33 75 (ако го нема оставете съобщение) , пратете му е-маил на vestidramshenski@gmail.com или говорете лично с кметскио намесник или главнио редактор.
отсреща: Женски зимен празничен костюм от с. Дръмша, втората половина на ХІХ век. – Български народни носии от средна зап. Б-я и ср. зап. Родопи от края на ХVІІ до нач. на ХХ век. –Велева, Левацова – БАН 1960Някои особенности на Дръмшенския правопис:
1. Обратната въпросителна:
¿Оти се изнася крс? – Защо се изнася кръст?
Оти се изнася крс. – Защото се изнася кръст.2. Знак за мекост – Това е малка чертичка
отдясно на някои съгласни:н’,к’,л’,с’ .
Кратък речник за другоселци:
долама – връхна дреха от бало подобна на дулатеник
лок-глупав
парса-пари
пенжери-прозорци
удовица - вдовица

Издава Равнополската Печатница, Дръмша.Основ. и глав. ред.: Кр-Дж.-Иг. Рав.- Дийн. Контакти: vestidramshenski@gmail.com, или тел. 02:\958 33 75 Новини може да оставяте у пощата, адресирани до ДРЪМШЕНСКА ГОРДОС


Няма коментари: