Ние сме единствени и други кат нас нема!!!!
НИЕ СМЕ ГОРДИ, ДЕКА СМЕ ОТ ДРЪМША!!!
ДА СИ ЗАПАЗИМЕ ДИАЛЕКТО!!!
бр.1 мес.ІХ,Х,ХІ,ХІІ год.2008

ЧЕСТИТО!

Много съм се чудùл, оти си немаме у България, такиви весници, дека ги пишат по некой диалек. Оно у Румъния си имат банатските българе весник по нихнио си диалек, или торлаците си имат у Сърбия весници по торлашки. Па тека  и я реших, да направиме тука един весник, дека се издава у България, по нашето наречие. Че прощавате, дека мое у веснико сичко да не е баш по дръмшенски но “ секо начало йе трудно”, дека викат у Немско. Като казааме у Немско, онамо ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИЦИ НА ДИАЛЕКТ ЙЕ РЕДОВНА ПРАКТИКА. Там ГИ ценят диалектите И СЕ НЕ СРАМАТ ОТ НИХ. Даже СЕ ГОРДЕЯТ С ДИАЛЕКТИТЕ СИ . НЕКА СЕ ГОРДЕЕМ И НИЕ С НАШИО ДИАЛЕК, ОТИ ОН ЙЕ ПОЧТИ ИЗЧЕЗНĀЛ, ОТИ ОН ЙЕ ЕДИН ОТ МАЛОТО БЪЛГАРСКИ ГОВОРИ, ДЕКА ИМА “Ъ”. Ние сме единствени и други като нас нема!!!! И знайте, дека не йе случайна 2008 год.-таа йе световната година на езиците. Освен това, нашио весник че бъде първио диалектен весник у България, първио весник на Софиски говор (оти дръмшенскио диалек йе част от него) .
С много поздрави,
главнио редактор - Кристофър-Джоузеф Равнополски-Дийн.
Че моете да четете веснико и на нашио сайт: http://dramshenskagordost.blogspot.com/ .
Дръмшенскио календар.:Ноември: 8 ноем.- Св. Рангел, Архангел Михайл – вадодушник. На него кръсто е у дворо на леля Лили, у Смаенци. На тòа ден е било едно време съборо.Попо чете за здраве. Вари се чорба, да ручат ората. Тоя светец се много почита, оти йе вадодушник.Архангел Михаил и неговите ангели са се били сас Сатаната, да го изгонат от Царството небесно. Прогонùли го на землята, дека си он и донеска седи.;3 0 ноем.- Андреевден. На тòа ден се вàри царевица и я носиме на мечката, да ю укротиме гнево. От Андреевден деньо се увеличава со едно царевично зърно.
Декември:4 дек.- Св. Варвара – На Варвара се варат варива:-боб,царевица,жито. Она била много убава. Да не я отвлекат, нойнио баща я затворил у една кула. У таа кула она сама разбрала, дека има Бог. Кога баща ю, я пуснал да си тражи жених , она се запознала със ени ора христяне и се кръстила. По нареждане на бащата ю, я обезглавили, ама баща го утепала гръмотевата.
<--- em="">
6 дек.-Никулден- Тетòяден те йе на рибарете. Руча се рибник с кисело зейе и орис. Ено време са одили ората от Дръмша у Чибаовци и там попо йе слагал кръст у един котел. Кой имал най-много пари он го вадел кръсто. ; 20 дек.-Игнажден- Каков поиде пръв у дома, теков че йе късмето на къщата.;
24 , 25 дек.- Божич и Коледа- Вари се боб и ошаф. Прават леб..На тоа леб йе нарисувано ено дзе и една къта, да я пази дзето кътата. Прави се още баница со зелье и тиква. Отделно се прави питка содена Снасят ората до`ма слама и черги. Най-старио кàди целата къща,обикаля с питката и после зима торбата с ореите и ги де`ли.По едно време тръгват коледарете, зимат шумки и викат: “Пиле, пиле шарено, по село одило, у къта носило”. Песни пеят (Станенине господине) и ората ги даряват. На сутринта бабите мажат сите со лук и чесън да ги не фащат болести. Завързва се от сламата секо дърво да е плодовито. Докладвали:Роза Янакиева, дедо Евлоги и Марика.


<--- br="">
Коледно пътуване от
изключително добрийо
шведски зограф- Хасе Бреденберг --->


ВЕСТИ от нашио край:Сайт!-От Юли нашето село си има сайт на адрес : http://drumscha.blogspot.com/.Сайто го има на немски,англиски и на български и йе много шарен. 


НАШИ ПРИКАСКИ: Итър Петър


Зел итър Петър, магарето и му пуснàл мýхи. Они го запалùли, па побегнàло. Да го стигне си натрил  Петър дупèто со чушки. Па много бързо побегнàл и кат минàл покрай дòма викнàл бабичката, да го фàне магарето, оти он толкова бръже бегàл че не моел да се зàпре! Таа прикаска я разказа на главнио редактор – дедо Евлоги - ветеран от войната и заслужил към родината. НАШИ ДУМИ :беневреци или бревенеци- клин-панталон, sета [дзета] -кучета, панџак [панджак] - ямурлук , момляче- момиче, мома.-Събра главнио редактор.

ЩО СЕ СЛУЧИ СКОРО:
На 17 февруари парламенто на
Косово, прие декларация за независимост на Косово от Сръбско. Това не го одобриа сърбите и направиа протести против. Доле на картата со по темно сърби , со по-светло албанци.

От 7. до 29. юни у Австриско и Швейцарско се игра европеиското първенство. На финало останаа Тиска (както викат шведите на Германия) срещу Испания. Победиа испанците, обаче на другио ден у Немско, немските играчи им се подиграваа: So gehen die Spanier: Те така одат испанците. Голмайсторо на пръвенството йе Давид Виля от Испания со четри гола.

На 15 юни сондата Феникс Марс откри, дека тамо имало лед. Обаче ората още не са сигурни, оти кога на 19 са напраили отново опит белата субстанция я немало. Но е вероятно това да потвърждава, дека на Марс има вода.

На 13 юни у Видин /14 юни у Софùя,у големата зала България (2008) За първи път български солист изпълнù концерто за арфа и оркестор от Карл Райнеке (со диригент Ханс Петер Оксенхофер и Видинската Филхармония) . Солисто, дека го изпълнù йе световно известната Ана-Марика Равнополска-Дин, дека йе още вилаџика у Дръмша.

На 8.авг. 2008 започнаà олимписките игри у Пекин. Они свършиà на 24. България остана со 5 медала-златен,сребърен и 3 бронзови, на 42 место!Кс-фа!Требе реформа!

ЩО ЧЕ ТРЕБЕ ДА СЕ СЛУЧИ У ДРЪМША:!Те таа част те засега се чете само у Дръмша!
Издава Равнополската Печатница, Дръмша.Основател и глав. редактор Кр-Дж.Рав.-Дийн, за контакти vestidramshenski@gmail.com, или тел.:02\958 33 75 МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВАШАТА РЕКЛАМА БЕЗПЛАТНО , КАТО ИЗПРАТИТЕ ДАРЕНИЕ ОТ 2 ЛВ. НА АДРЕС: Дръмшенска Гордост, п.к. 96, София 1680.

Няма коментари: